Axis Kağıthane Alışveriş Merkezi

Enerji Politikası

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Axis AVM ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin tesis ve işletilmesiyle Enerji Performansının sürekli iyileştirilmesi, doğal kaynakları koruyarak ve sera gazı salınımını azaltarak sürdürülür bir hizmet sürecini amaç edinmiş ve yine bu kapsamda aşağıdaki çalışmaları taahhüt etmiştir.

 

Üst Yönetim aşağıdaki başlıklar ile Enerji Yönetim Sistemi'nin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirme amaçlı tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmektedir;

  • Tüm çalışanlarımızın katılımıyla Enerji politikasına uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gereken yatırımı sağlamayı,
  • Tesislerin, donanımlarının, sistemlerinin tasarım ve modifikasyon iyileştirilmelerinin, Enerji verimliliği ve Enerji tüketimini azaltmaya yönelik hedefler ile değerlendirilmesini,
  • Enerji verimli mamullerin ve hizmetlerin etkin olarak tedariki ve kullanımını,
  • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin yasal mevzuatı ve firmamız tarafından referans alınan uluslararası standartların gerekliliklerini karşılamayı,
  • Tüm paydaşlarla Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
  • Enerjiyi kontrol başlığı altında uygun kaynak ve teknolojileri kullanmayı,
  • Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmeyi,
  • Enerji tüketimini azaltma, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmayı, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmeyi.

 

AVM Müdürü

Kampanya ve etkinlikler için e-posta listemize kayıt olabilirsiniz.